Ønsker du å kjøpe Moi I L klær kan du gjøre det på onsdager fra kl. 16.30 til kl. 18.00 i klubbhuset.