Medlemskontingent for 2020

Medlemskontingenten for 2020 er nå sendt ut. Medlemskontingenten må ikke sammenblandes med treningsavgiften som ble sendt ut i begynnelsen av oktober. Grunnen til at medlemskontingent og treningsavgiften ikke ble sendt ut samtidig var en feil i NIF `s medlems programmet som vi bruker. Feilen er nå rettet og vi håper at dette ikke har ført til for store ulemper for den enkelte medlem.