Følg idrettens smittevern regler.

Se oppslag på klubbhuset om gjeldende regler.