Salg av MOI I.L. klær.

Det er salg av Moi I.L. klær onsdager fra kl.16.30 til kl.18.00. Passer ikke dag eller tid send e-post til driftsleder@moiil.no så ordner vi en tid.