Årsmøte i Moi I. L. avholdt den 06-05-20.

I alt 14 medlemmer møtte opp på årsmøtet. Ordinære årsmøtesaker, valg og regnskap ble gjennomgått og enstemmig vedtatt. Årsmøtet ble avholdt etter gjeldende retningslinjerfor å hindre smittespredning. For Moi I.L. Svein Holte