Ny kunstgressbane. Fjerning av gammelt kunstgress starter i morgen torsdag den 01-07. Det på grunn av uforutsette ting og to dager før det som var opprinnelig planlagt. Vi kan heller ikke ha noen form for aktivitet på dette området i anleggsperioden. Ballbinge blir da stengt. Vennligst vis hensyn til maskiner, lastebiler og utstyr i anleggsperioden. Vi beklager hvis dette medfører ulemper for brukerne man nå må vi se framover til den 14/ 15 juli da nytt kunstgress skal være på plass. Gressbanen er i god forfatning så treninger burde kunne gjennomføres der i denne perioden. Svein Holte