Frivillig løypeavgift på Sætra

Frivillig løypeavgift

Moi IL har ansvar for at skiløypene vedlikeholdes gjennom hele året. I vintersesongen kjører tråkkemaskinen opp flotte skispor, til stor glede for både små og store skigåere.
Denne innsatsen er ressurskrevende, både i form av dugnadsarbeid og i form av økonomiske kostnader.

Vi håper du som bruker av skiløypene har lyst til å støtte Moi IL i arbeidet med å tilrettelegge for gode skimuligheter på Sætra.

Skikarusell 2017

Galleri

Skikarusellen 2017 starter opp tirsdag 31. januar. De resterende datoene er: Tirsdag 07.02 Tirsdag 14.02 Tirsdag 21.02 Tirsdag 07.03 dersom vi må forlenge p.g.a snømangel.   Basar/Premieutdeling blir Tirsdag 04. April i NorDan Hallen Hilsen Skigruppa