En fremtid med vekst og utvikling

Av: Reidar Eidsheim, Moi IL

Med 22 stemmeberettige deltakere samlet foran fungerende styreleder Elling Skåland, var det den 21. mars klart for årets årsmøte i Moi Idrettslag. Selv om møtet ikke var preget av store kontroverser, var det likevel flere viktige saker som ble diskutert, og noen spennende nyheter som ble kunngjort. 

Fungerende styreleder Elling Skåland ledet årsmøtet.
Fortsett å lese «En fremtid med vekst og utvikling»

Årsmøtet 2017

IMG_2521
Omkring 30 medlemmer møtte på årsmøtet

Årsmøtet 2017 ble avholdt torsdag 16. mars 2017 kl. 19:00 i  klubbhuset. Det var ca. 30 medlemmer som møtte opp til årsmøtet.

Årsmeldingene og regnskap ble gjennomgått og godkjent. Budsjettet for 2017 og Organisasjonsplan ble gjennomgått. Det ble, etter ønske fra fotballgruppa, økt overføring fra Hovedstyret til gruppene (midler til aktivitet) med kr. 50.000,- for 2017.

Halvar Thunheim orienterte om hvordan vi ligger an med den nye løypetraséen på Sætra. Det er nå ikke så mye som gjenstår før man kan starte opparbeidingen av denne. Det blir flott når vi får en utvidet trasé utover eksisterende lysløype på Sætra.

Elling Skåland takker Lars Kristian Eikeland for innsatsen som leder i Moi IL 2015-2017
Elling Skåland takker Lars Kristian Eikeland for innsatsen som leder i Moi IL 2015-2017

Avtroppende styreleder Lars Kristian Eikeland fikk overrakt blomster og gavekort hos Intersport fra Elling Skåland. Elling takket for innsatsen Lars Kristian har gjort for Moi IL disse to årene han har vært leder i idrettslaget. Lars Kristian gir seg som leder i Moi IL, men vil fortsette i markedskomitéen som skaffer sponsorer til idrettslaget. Det er vi glade for.

Det har vært en krevende jobb for valgkomitéen å finne erstatteren til Lars Kristian som leder for Moi IL. Det har etterhvert blitt en nokså omfattende jobb å være leder i Moi IL, mange tråder å holde tak i, og økte krav fra krets og myndigheter. Det gjør at det er langt mellom dem som tør å ta på seg ansvaret som leder i idrettslaget. Men, i tolvte time, sa Anders Hafstad seg villig til å bli ny leder for Moi Idrettslag. Vi ser frem til et godt samarbeid med Anders, og ønsker han lykke til som leder i Moi IL!

Avtroppende styremedlemmer ble hedret med blomster.

IMG_2553Innsatspremien ble gjeninført etter at den ikke har vært i bruk på en del år. Den blir utdelt  til  utøvere  eller  personer  som  har  gjort  en  stor  innsats  for  idrettslaget  over  flere år. I år var det Lena Thunheim, Elling Skåland og Jan Rune Berrefjord som ble hedret for sin innsats i Moi IL gjennom mange år. Lena som trener, styremedlem, turneringsarrangør, jentekontakt og mye mer. Elling for sin innsats, spesielt i forbindelse med byggingen av det nye klubbhuset og Jan Rune som kjører minibuss for tre lag, er trener, og holder øye med bane og klubbhus til alle døgnets tider. Gratulerer med innsatspremien!

Oldboysgutta fikk også en takk for det arbeidet de legger ned i Moi IL, både på klubbhuset og ellers i laget. De fikk utdelt hver sin Moi IL genser av kasserer Jannike Solbjørg.

Hovedstyret for 2017:

Styreleder

Anders Hafstad (Ny)

2 år

Nestleder

Elling Skåland

1 år

Styremedlem

Svein Holte (Ny)

2 år

Kasserer

Jannike Baasland Solbjørg 

1 år

Styremedlem

Reidar Gursli (Gjenvalg)

2 år

Varamedlem

Randi Handeland 

2 år

Nye tillitsvalgte i gruppene:

Nestleder

Reidar Helland

Ski

Nestleder

Atle Gursli

Fotball

Styremedlem

Camilla Øverland Skoland

Idrettsskolen

Styremedlem

Svein Kåre Navrestad

Idrettsskolen

 

IMG_2558
Oldboys-gutta fikk hver sin Moi IL genser som takk for innsatsen for klubben.

Hovedstyret anno 2016.
Hovedstyret i Moi IL anno 2016.

Bjør Ivar Bjelland og Jan Ove Kjellesvik gir seg som medlemmer i Hovedstyret. Reidar Gursli tar to år til i Hovedstyret.
Bjør Ivar Bjelland og Jan Ove Kjellesvik gir seg som medlemmer i Hovedstyret. Reidar Gursli tar to nye år.

Åsmøte i Moi IL 2016

DSC_0095
Årsmøte, Moi IL 2016

Årsmøtet ble gjennomført som planlagt med et greit oppmøte av medlemmer, selv om vi skulle ønske at flere at våre medlemmer kommer på denne store dagen. I tillegg hadde vi invitert ordfører Olav Hafstad og leder for kretsen i Rogaland Rune Roksund.

Nye æresmedlemmer ble hedret; Birger Solheim, Reidar Gursli og Halvar Thunheim. Vi feiret også at Moi IL var 85 år.
Valg av nye styremedlemmer

Hovedstyret:

Nestleder

Elling Skåland

2018

Sekretær

Kristian Digre (Ny)

2018

Styremedlem

Jannike Baasland Solbjørg 

2018

Styremedlem

Reidar Gursli (Ny)

2018

 

 

 

Gruppene

Styreleder

Mariann Eike (Ny)

Fotball

Styremedrem

Marianne Skåland

Idrettsskolen

Styreleder

Oddbjørn Refvem

Ski

Styreleder

Tor Reidar Tandrevoll

Idrettsskolen

Revisorer

Svein Zwygart

Tor Inge Moi

1 år

Valgkomite 2016:

 

Ann Sissel Haukland

2 år

 

Hildegunn Eikeland Vatne

2 år

 

Linda Gursli

1 år

Signert protokoll

Organisasjonsplan 2016

Lovnorm 2016

Moi IL 85 år
Moi IL 85 år

Ordfører Olav Hafstad
Ordfører Olav Hafstad

Rune Roksund
Rune Roksund

Nye æresmedlemmer
Nye æresmedlemmer

Tavle med æresmedlemmer
Tavle med æresmedlemmer

Årsmøte Moi IL 2015

Årsmøte_2015_1
Årsmøte 2015

Det var 21 stemmeberettige personer som møtte på årsmøte i Moi IL tirsdag 24. mars. For andre gang ble møtet avholdt i de flotte lokalene i det nye klubbhuset.

Hovedstyrets leder, Olav Hafstad, innledet årsmøtet med å si noen ord om æresmedlemt Henning Medby som gikk så alt for tidlig bort i ulykken ved Sandstøl lørdag 14.mars. Han ble hedret med ett minutt stillhet på årsmøtet.

Årsmeldinger

Årsmeldingen fra hovedstyret ble lest opp, mens lederne for de ulike avdelingene trakk frem hovedpunktene i de respektive årsmeldingene.

Økonomi

Regnskap for 2014 og budsjett for 2015 ble gjennomgått.

Resultatet i Moi IL for 2014 kom på 415.476,-

Alle avdelinger gikk med overskudd i 2014. Det kom da spørsmål fra salen om ikke vi har vært alt for forsiktige på aktivitetssiden. Det var flere som var enige i dette. Hovedårsaken har vært forsiktig budsjettering av inntekter, samtidig som vi i disse investeringstider ikke vet hvordan økonomien ser ut før de usikre elementene i forbindelse med klubbhuset er klarlagte. Det vet vi ikke før klubbhuset er ferdig. Derfor har det vært nødvendig å holde litt tilbake på driften i 2014.

Kontingenten for 2015 ble gjennomgått. Fryser den på 2014 nivå. Fjerner kontingenten for oldboys og lar de betale det same som ikke aktive medlemer.

Noen av de fremmøtte på årsmøtet
Noen av de fremmøtte på årsmøtet

Valg av nye styremedlemmer

Hovedstyret:

Styreleder

Lars Kristian Eikeland (Ny)

2 år

Nestleder

Elling Skåland

1 år

Styremedlem

Jan Ove Kjellesvik

2 år

Styremedlem

Jannike Baasland Solbjørg (Ny)

1 år

Styremedlem

Halvar Thunheim (Ny)

1 år

Varamedlem

Mariann Eike

1 år

Gruppene

Styreleder

Rune Rasmussen (1 år)

Fotball

Nestleder

Bjørn Ivar Bjelland

Fotball

Styreleder

?

Friidrett

Styremedlem

Lena Abrahamsen

Ski

Styremedlem

Hilde Årstad Gursli

Idrettsskolen

Revisorer

Gunn Tove Gursli

May Brit Drivdal

1 år

Valgkomite 2016:

 

Kristian Holte

1 år

 

Arne Skobba

1 år

 

Linda Gursli

1 år

Hovedstyret Moi IL 2014
Hovedstyret Moi IL 2014

Orientering vedrørende ferdigstillelse av klubbhuset v/Svein Holte med flere:

Andre etasje på klubbhuset
Andre etasje på klubbhuset

Fremdriften er god, så vi ligger i dag godt an tidsmessig. Dugnadsinnsatsen er kjempegod. De som har sagt ja til å stille møter også opp på dugnadene. De utfordringene som har kommet underveis blir løst fortløpende. Det har innimellom vært utfordrende å sørge for nok arbeid til de som møter opp på dugnadene, men dette har stort sett gått greit. Det er håp om at vi blir ferdig med klubbhuset til 17. mai som arrangeres av Moi IL på idrettsområdet. Vi har god kontroll på utgiftssiden til nå, så det er godt håp om å komme i mål innenfor rammene som er gitt.

Status i dag:

De holder på med himlingen i hovedsalen. Moi Elektro monterer lys, det er arbeid på ventilasjonsanlegget og litt gjenstående rørleggerarbeid.

Når fotballkampene begynner vil trappen opp til andre etasje bli stengt, da man ikke ønsker at det kommer for mange mennesker opp i andre etasjen mens man holder på med sluttføringen.

Dugnadslistene er lagt fram til Påsken. Vet ikke hvordan det blir etter Påske. Det blir en del fra dag til dag -arbied der fristene blir korte. Planleggingen blir vanskelig, så man kan regne med å bli oppringt med forespørsel om å stille på kort varsel. Håper på forståelse fra dugnadsdeltakerne for dette.

Utvask planlegges fra 1. mai og utover.

Olav får tildelt blomster og en takk for god innsats som leder i Moi IL.
Olav får tildelt blomster og en takk for god innsats som leder i Moi IL.

De avgåtte styremedlemmene fikk alle blomster og takk for god innsats. Det same fikk valgkomiteen.

De nye styremedlemmene ønskes lykke til i de nye tillitsvervene.

Signert protokoll fra årsmøtet.

 

Årsmøte Moi IL

Avholdes for medlemmer i MOI IL

Tirsdag 24/3-15 Kl.1900,

Sted: KLUBBHUSET.

Årsmøtesaker må være styret i hende innen mandag 9/3-15.

Sakliste/dokumenter vil være tilgjengelige på

moiil.no

en uke i forkant av møtet.

Vel møtt!

Hilsen Hovedstyret