En fremtid med vekst og utvikling

Av: Reidar Eidsheim, Moi IL

Med 22 stemmeberettige deltakere samlet foran fungerende styreleder Elling Skåland, var det den 21. mars klart for årets årsmøte i Moi Idrettslag. Selv om møtet ikke var preget av store kontroverser, var det likevel flere viktige saker som ble diskutert, og noen spennende nyheter som ble kunngjort. 

Fungerende styreleder Elling Skåland ledet årsmøtet.

En av de viktigste avgjørelsene på årsmøtet var vedtaket om å innlemme den lokale basketballklubben i Moi IL. Med tretten aktive og engasjerte spillere i aldersgruppen 13-17 år, har Moi Basketball raskt etablert seg som en ny aktør i lokalsamfunnet. Under ledelse av trener Peter Monstad og styreleder Tone Marie Strand, går «Swaggers» nå inn i Moi IL som en egen avdeling med et eget styre, på linje med de andre avdelingene i idrettslaget. 

Som bestemor til en av de aktive spillerne har Tone Marie Strand tatt på seg rollen som leder for basketballavdelingen i Moi IL.

Samtidig som nyhetene om Moi Basketball varmet hjertene til flere, ble det også gjort endringer i hovedstyret. Med Helge Hamres avgang som styreleder, ble tidligere leder Vidar Holum ønsket velkommen tilbake i lederstolen. Helge Hamre som ble valgt inn som ny styreleder ved forrige årsmøte for et år siden, valgte å trekke seg i vinter da han ble valgt som leder for Levekårsutvalget i Lund kommune. Med Vidar og Elling, sammen med de nye faste medlemmene Magnus Flatestøl og Marianne H Skåland, ser det ut til at hovedstyret er rustet for å møte fremtidige utfordringer.  På den negative siden har det vært vanskelig å finne Linda Gursli sin etterfølger i fotballstyret. Inntil en permanent løsning er funnet, har hun tatt på seg rollen som midlertidig leder.

Olav Hafstad fra valgkomiteen forteller om utfordringene i å få på plass ny leder for fotballavdelingen.

Årsmøtet ga også mulighet for avdelingene for fotball, ski og turn, gjennom årsmeldingene, å dele sine prestasjoner og mål for fremtiden. Med A-laget som gjorde en solid innsats i serien, barn- og unge som hver dag hele uken fyller opp stadion for trening og kamp, skiavdelingen som arrangerte en vellykket skikarusell og turnavdelingen som håper å eliminere ventelistene for kommende sesong, er det tydelig at Moi IL har en variert og viktig idrettskultur.  De er også verdt å nevne FFO som på det jevne hadde 20 deltakere fordelt på fem årsklasser.

En alltid engasjert Svein Arild Bringedal forteller om prosjektet «Nye Moi stadion».

En av de mest spennende orienteringssakene på møtet var fremdriften på det nye idrettsanlegget. Med engasjementet til daglig leder Svein Arild Bringedal og uvurderlig hjelp fra konsulent Aleksander Eike Østrem, ser det ut til at Moi IL er på vei til å få et topp moderne idrettsanlegg som vil tjene lokalsamfunnet i mange år fremover. Med støtte fra sponsorer som Nor-Dan og tilskudd fra Lund kommune, er finansieringen på plass, og det er optimisme rundt prosjektet. Svein Arild takket også de 60- 70 frivillige dugnadsarbeiderne som står på året rundt, hvilket er verdt å ta med seg.   

En annen suksesshistorie er frisbeegolfbanen, som har blitt et populært tilbud for både lokale og tilreisende. Simen Thunheim Hove fortalte om aktivitetene i 2023. Med over 250 registrerte brukere og tusenvis av spilte runder, viser dette prosjektet potensialet for å tiltrekke flere til Moi ILs aktiviteter. 

Som en avslutning på møtet, ble det også diskutert mulighetene for å øke medlemsmassen i Moi IL. Med over 400 medlemmer er det et potensiale for vekst, og styret oppfordrer de som ønsker å bli medlemmer til å ta kontakt, selv om de synes den elektroniske registreringen kan være utfordrende. 

Vidar Holum ble valgt som ny styreleder i Moi IL (arkivbilde).
Som nybakt verdensmester i skiskyting i Kontiolahti i Finland var Reidar Helland hjemom en kort visitt, blant annet for å delta på årsmøtet i Moi IL.

Alt i alt var årets årsmøte i Moi IL en suksess, med positive nyheter, engasjement og optimisme for fremtiden. Vi ser frem til å følge med på utviklingen av idrettslaget og ønsker alle medlemmene lykke til i sine kommende aktiviteter. 

Noen av de fremmøtte deltakerne på årsmøtet i Moi IL.