Bruk av idrettsanlegget .

Grunnet frykt for smittespredning og etter pålegg fra myndighetene, har Moi idrettslag stanset alle former for aktiviteter på idrettsanlegget. Ønsker noen å drive egentrening er det på eget ansvar, men vi innfører forbud mot bruk av flomlyset.

Svein Holte -driftsleder-

Årsmøte 2020 Utsettes.

På grunn av regjeringens strenge restriksjoner på grunn av smittespredning, utsettes årsmøte inntil videre. NIF har forlenget fristen for å avholde årsmøte fra 1 april til 15 juni. Vi vil komme med mer informasjon fortløpende, etter som situasjonen endrer seg.

Spørsmål rettes til undertegnede på e-post: driftsleder@moiil.no eller tlf. 41681809

Svein Holte -driftsleder-

Barneidrett og turn avlyst inntil videre

Styret i Idrettsskolen har i kveld hatt mote, og har besluttet â avlyse ail trening fra og med imorgen torsdag 12.mars. Dette fram til pâske i forste omgang. Nye oppdateringer vil komme etterhvert som situasjonen rundt Corona-viruset oppdateres. Vi hâper pâ forstâelse rundt dette.