Løypekjøring Sætra

Løypesjef Reidar har gått til innkjøp av GPS tracker fra Skisporet.no

Leverandør av GPS tracker har oppdatert kartene slik at den nå viser tråkkemaskinen «live» når den er i drift.

Se også fargekoder for når en kjørte sist

Klikk på følgende link for info:

Kart: https://skisporet.no/rogaland/satra?map=norges_grunnkart

Skisted-info: https://skisporet.no/destination/satra

Leverandør har også gratis App som kan lastes ned

Med vennlig hilsen

Vidar Holum mobil 975 86700

Leder Moi IL

Helland i samarbeid med Telenor Xtra

Helland vil bidra på Telenor Xtra i januar og februar.

Telenor Xtra har inngått et samarbeid med fysioterapaut Eivind Helland. Helland kommer til å bidra med sin bakgrunn som fysioterapeut på enkelte treninger i januar og februar måned. Telenor Xtra er svært glade for avtalen vi har inngått med Helland og at våre detakere vil nyte godt av hans kompetanse, blant annet innen motorikk, bevegelseslære og koordinasjon.

Gaveutdeling live-stream fra Flekkefjord Sparebank onsdag 16. desember kl. 17.00

Alle lag og foreninger som har fått støtte fra bankens gavefond bør følge med her.

Se hva Moi idrettslag fikk.

Vi i Flekkefjord Sparebank inviterer deg og hele familien til vår første digitale gaveutdeling med kåring av årets ildsjel, spennende besøk og julekonsert med Myrull, her på Facebook onsdag 16. desember kl 17.00! Meld deg på for å se sendingen live her: https://fb.me/e/1Rj5upeNI

Gå inn på Facebooksiden og se filmen vi har lagt ut og meld dere på live-streamen.

Medlemskontingent for 2020

Medlemskontingenten for 2020 er nå sendt ut. Medlemskontingenten må ikke sammenblandes med treningsavgiften som ble sendt ut i begynnelsen av oktober. Grunnen til at medlemskontingent og treningsavgiften ikke ble sendt ut samtidig var en feil i NIF `s medlems programmet som vi bruker. Feilen er nå rettet og vi håper at dette ikke har ført til for store ulemper for den enkelte medlem.

Koronasituasjonen ser ut å vare en stund til.

Viktige hensyn å ta for oss alle i Moi Idrettslag.

Skulle et eller flere av våres aktive medlemmer/ trenere/ styremedlemmer i Moi Idrettslag bli smittet er det viktig at de straks varsler kommunale myndigheter. En henvendelse til leder, styreledelse eller driftsleder i idrettslaget er ønskelig for å kunne begrense smittespredning snarest mulig. Vi kan da foreta nedvasking, isolering og stenging av lokaler, garderober mm. i henhold til gjeldende pålegg og retningslinjer fra myndighetene.

Får dere henvendelser fra klubber/ lag dere har møtt om at de har smitte, vennligst bring det videre slik at vi kan vurdere om vi må iverksette interne tiltak. Erfaringene fra andre klubber er at jo raskere tiltak, jo mindre blir smittespredning.

Husk å følge de nye smittevernreglene oppdatert 27-10-20