Årsmøte i Moi IL 2020

Årsmøtet blir avholdt i midten av mars 2020. Dato og tidspunkt kommer opp etter hvert.

Regnskap 2019

Budsjett 2020

Sakspapirerfor årsmøtet

Protokoll fra årsmøtet 2020

Vedtekter/Lovnorm for Moi IL 2020

Ny Organisasjonsplan som skal vedtas.