Takk !

Takk til alle sponsorer, loddselgere, komite, dugnadsfolk og andre som stilte opp og gjorde 17. mai til en fin dag, selv om dagen i år ble markert og feiret på en litt annerledes måte.

Årsmøte i Moi I. L. avholdt den 06-05-20.

I alt 14 medlemmer møtte opp på årsmøtet. Ordinære årsmøtesaker, valg og regnskap ble gjennomgått og enstemmig vedtatt. Årsmøtet ble avholdt etter gjeldende retningslinjerfor å hindre smittespredning. For Moi I.L. Svein Holte

Ulike Regler !

Skolene vil nå starte opp igjen og det medfører at idrettsanlegget vil bli brukt i friminuttene. I skoletiden er det skolens og barnehagens regler for blant annet gruppestørrelser som gjelder og ikke idrettens. Skolene og barnehagen har fortrinnsrett til å disponere anlegget i skoletiden.