Ny kunstgressbane. Fjerning av gammelt kunstgress starter i morgen torsdag den 01-07. Det på grunn av uforutsette ting og to dager før det som var opprinnelig planlagt. Vi kan heller ikke ha noen form for aktivitet på dette området i anleggsperioden. Ballbinge blir da stengt. Vennligst vis hensyn til maskiner, lastebiler og utstyr i anleggsperioden. Vi beklager hvis dette medfører ulemper for brukerne man nå må vi se framover til den 14/ 15 juli da nytt kunstgress skal være på plass. Gressbanen er i god forfatning så treninger burde kunne gjennomføres der i denne perioden. Svein Holte

Helland i samarbeid med Telenor Xtra

Helland vil bidra på Telenor Xtra i januar og februar.

Telenor Xtra har inngått et samarbeid med fysioterapaut Eivind Helland. Helland kommer til å bidra med sin bakgrunn som fysioterapeut på enkelte treninger i januar og februar måned. Telenor Xtra er svært glade for avtalen vi har inngått med Helland og at våre detakere vil nyte godt av hans kompetanse, blant annet innen motorikk, bevegelseslære og koordinasjon.

Brukerveiledning Min idrett

Innledning

Som medlemsregister har Moi IL i flere år brukt Min Idrett, som er Norges Idrettsforbund sitt datasystem for medlemsregistrering.

Medlemsregistreringen og tryggheten for at de opplysningene som ligger inne er riktige, blir bedre dersom foreldre/foresatte selv registrerer barna i idretten. Tidligere har medlemskontingenten blitt betalt ut gjennom et annet system, men fra 2020 skal dette gjøres gjennom Norges Idrettsforbund sitt system.

Fortsett å lese «Brukerveiledning Min idrett»

Barneidrett og turn avlyst inntil videre

Styret i Idrettsskolen har i kveld hatt mote, og har besluttet â avlyse ail trening fra og med imorgen torsdag 12.mars. Dette fram til pâske i forste omgang. Nye oppdateringer vil komme etterhvert som situasjonen rundt Corona-viruset oppdateres. Vi hâper pâ forstâelse rundt dette.