Helland i samarbeid med Telenor Xtra

Helland vil bidra på Telenor Xtra i januar og februar.

Telenor Xtra har inngått et samarbeid med fysioterapaut Eivind Helland. Helland kommer til å bidra med sin bakgrunn som fysioterapeut på enkelte treninger i januar og februar måned. Telenor Xtra er svært glade for avtalen vi har inngått med Helland og at våre detakere vil nyte godt av hans kompetanse, blant annet innen motorikk, bevegelseslære og koordinasjon.

Salg av Moi I L Klær

Vi har dessverre ikke mulighet til å holde åpent onsdagene 16. og 23 desember.

Vi har i stedet åpent mandag den 21 desember fra kl.16.30 til kl.18.00

For mer info ring Jannike m.41238226

Moi idrettslag

Gaveutdeling live-stream fra Flekkefjord Sparebank onsdag 16. desember kl. 17.00

Alle lag og foreninger som har fått støtte fra bankens gavefond bør følge med her.

Se hva Moi idrettslag fikk.

Vi i Flekkefjord Sparebank inviterer deg og hele familien til vår første digitale gaveutdeling med kåring av årets ildsjel, spennende besøk og julekonsert med Myrull, her på Facebook onsdag 16. desember kl 17.00! Meld deg på for å se sendingen live her: https://fb.me/e/1Rj5upeNI

Gå inn på Facebooksiden og se filmen vi har lagt ut og meld dere på live-streamen.

Medlemskontingent for 2020

Medlemskontingenten for 2020 er nå sendt ut. Medlemskontingenten må ikke sammenblandes med treningsavgiften som ble sendt ut i begynnelsen av oktober. Grunnen til at medlemskontingent og treningsavgiften ikke ble sendt ut samtidig var en feil i NIF `s medlems programmet som vi bruker. Feilen er nå rettet og vi håper at dette ikke har ført til for store ulemper for den enkelte medlem.

Koronasituasjonen ser ut å vare en stund til.

Viktige hensyn å ta for oss alle i Moi Idrettslag.

Skulle et eller flere av våres aktive medlemmer/ trenere/ styremedlemmer i Moi Idrettslag bli smittet er det viktig at de straks varsler kommunale myndigheter. En henvendelse til leder, styreledelse eller driftsleder i idrettslaget er ønskelig for å kunne begrense smittespredning snarest mulig. Vi kan da foreta nedvasking, isolering og stenging av lokaler, garderober mm. i henhold til gjeldende pålegg og retningslinjer fra myndighetene.

Får dere henvendelser fra klubber/ lag dere har møtt om at de har smitte, vennligst bring det videre slik at vi kan vurdere om vi må iverksette interne tiltak. Erfaringene fra andre klubber er at jo raskere tiltak, jo mindre blir smittespredning.

Husk å følge de nye smittevernreglene oppdatert 27-10-20

Treningsavgift

Treningsavgift er nå sendt ut. Faktura for medlemsavgift og støttemedlemsavgift blir sendt ut senere. Alle aktive må betale både treningsavgift og medlemskontingent.

Koronareglene gjelder fortsatt.

Vi minner om at koronaregler, smittevern, avstandsregler og hygiene fortsatt gjelder på hele idrettsområde og klubbhus. Husk å holde god avstand. Personer med influensa/ forkjølelse symtoner, eller andre sykdomstegn, må holde seg hjemme. Ved alle samlinger i klubbhuset, med unntak av FFO og faste styre/ gruppemøter, skal det føres navnelister over alle som er til stede.