Historien til Moi IL sine klubbhus

IMG_4551-Pano

Svein Litlehei
Svein Litlehei

På denne siden finner du link til et videoopptak gjort av Per Varhaug under åpningen av Moi IL sitt nye klubbhus høsten 2015. Det er Svein Litlehei som forteller historien til klubbhuset. Denne videoen er en uvurderlig dokumentasjon på historien bak alle klubbhusene vi har hatt i klubben.

Takk til Svein Litlehei og Per Varhaug for innsatsen de har gjort for å bevare historien til klubbhusene.

Virkelig verdt å se.

Historien bak klubbhusene til Moi IL.

Markering av starten på nytt klubbhus

Klubbhus_VestSom noen av oss allerede har lagt merke til har BJ Mydland plassert en splitter ny gravemaskin i enden av vollen hvor det nye klubbhuset til Moi IL etter hvert skal reises. Torsdag 30. mai begynner grunnarbeidet til klubbhuset. Dette er et bygg som bygges for fremtiden, til gavn for alle idrettsinteresserte på Moi.

Onsdag 29. mai kl. 12.00 ble det holdt en enkel seremoni for å markere overfor sponsorer og media at nå starter byggearbeidet. Til stede var entrepenør, representanter fra Moi IL og sponsorer. Av de sistnevnte var Flekkefjord Sparebank, NorDan, Moi Elektro, Gilje Door, BJ Mydland og AMS representerte.

Olav_Presentere
Olav Hafstad ønsker velkommen

Det var en entusiastisk leder av Moi IL Olav Hafstad som ønsket de fremmøtte velkommen. En ikke mindre entusiastisk Halvar Thunheim fra byggekomiteen presenterte alle personene i Moi IL som vil ha en viktig rolle i forbindelse med byggingen av klubbhuset. I tillegg ble sponsorene som bidrar i byggeprosessen presenterte for media. Moi IL fikk overrakt en gavesjekk på kr. 100.000,- fra hovedsponsor Flekkefjord Sparebank. Det var salgsleder i Flekkefjord Sparebank avdeling Moi, Magne B Haraldstad som overrekte gavesjekken. Denne sjekken er sammen med pengegaver fra private og støtte fra sponsorer som deltok på markeringen resultert i at det pr. 29.05 har innkommet gaver for en verdi over kr. 600.000.  Dette er utrolig flott.  Private og andre bedrifter oppfordres til å gi støtte i tiden som kommer. Les mer om dette her.

Halvar_Presentere
Halvar Thunheim

Etter hvert som det kommer inn penger på kronerullingen vil dette bli presentert i Flekkefjord Sparebank og Sparebank 1, SR-bank sine filialer på Moi. NorDan har fått laget to stk søyler med pleksiglass foran og bak. Disse vil bli fylt opp med fotballer etter hvert som pengene kommer inn. Status vil bli oppdatert hver uke. I tillegg vil vi presentere kronerullingen på Moi IL.no. Størrelsen på de innsamlede midlene vil avgjøre om vi kun gjør ferdig byggetrinn 1 (1. etasje), eller at vi også fullfører byggetrinn 2 med en gang. Målet er å få ferdig byggetrin 1 til nyttår, og dersom finansieringen av både byggetrinn 1 og 2 går i orden er målet å få hele prosjektet ferdig til sesongstart 2014.

Magne B Haraldstad overreker en sjekk på 100.000,- til klubbhuset
Magne B Haraldstad overreker en sjekk på 100.000,- til klubbhuset

Til slutt demonstrerte Johannes Rasmussen i praksis for alle de fremmøtte at det er bedre å være foroverlent enn bakoverlent og komme på hæla.