Gratulerer, Stian Stenberg med UEFA B sertifikat!

IMG_1129Om UEFA B lisens:

Etter gjennomgått kurs skal deltakerne på UEFA B kurs kunne analysere, forstå og utnytte sentrale områder og læringsmomenter i fotball, og dermed kunne legge opp til hensiktsmessig treningsaktivitet og utøve fornuftig veiledning.

Varighet:

Ca. 170 timer

Innhold:

Organisering og ledelse av treningsaktivitet.Vurdering av fotballaktivitet med tanke på kvalitet.Veiledning og instruksjonSpillerutvikling

Metode:

Heldagskurs i totalt ti dager fordelt over to samlinger med forelesninger, gruppearbeid og erfaringsutveksling, samt planlegging og gjennomføring av treningsledelse i praksis ute på fotballbanen. Skriftlig selvstudium mellom de to samlingene.

Når du har minst ett års trenerpraksis med NFF C-lisens, kan du søke opptak på UEFA B-lisenskurset. Målgruppe er trenere i ungdoms- og voksenfotballen.

Kurset er tredelt:

En ukes sammenhengende kurs med hovedvekt på praksis.Et teoretisk selvstudium over ca. tre måneder med skriftlig besvarelse av sentrale spørsmål innenfor fotballen.En tredagerssamling med hovedvekt på praksis.

Noen ord fra Stian

Jeg er sikker på at kompetanseheving er veien å gå i forhold til gi et best mulig tilbud til våre fotballspillere uansett nivå fra de yngste spillerne opp til A-lags nivå. Og overordnet jobbe, hver dag, mot Norges fotballforbund sin visjon, FLEST MULIG, LENGST MULIG, BEST MULIG.

13151498_10209927359925616_5532830860929944460_n