Vellykket felles fotballdag

Rundt hundre barn og unge i alderen 7-15 år deltok i felles fotballdag tirsdag 26. juni på Moi Stadion. Deltakerne ble organisert i årsklasser. De ble deretter plasser på ulike stasjoner, og med instruksjoner fra spillere på seniorlaget  fikk de øve seg i forskjellige fotballaktiviteter. Hver aktivitet tok ca. 15 min. Etter fire aktiviteter var det matpause der hver deltaker fikk brus og pølse med brød. Det hele var over etter et par timer. Både unge og voksne var godt fornøyde med opplegget. Ryktene sier at samme opplegg skal gjentas i august/september. Dette er absolutt et godt tiltak som får de unge i aktivitet, og et supplement til dataspill og fjernsyn i sommerferien.

En stor takk til alle som var med og sørget for en vellykket kveld for de unge. Spesielt må da nevnes ildsjelene og initiativtakerne Lena og Kristian.