Minihåndballturnering i Sokndal

MinihåndballSøndag 3. mars braker det løs med minihåndballturnering i Sokndal. Dette er den siste av fire turneringer denne vinteren. Moi er som vanlig godt representert med ti påmeldte lag. Dette er en turnering for 1. – 3. klasse og varer maks to timer per klassetrinn. Vi har det veldig moro, og vi blir også lagt merke til når vi kommer, da det som oftest er flest barn fra Moi.

For tredje klasse er dette den siste turneringen de har mulighet til å være med på. Når de begynner i fjerde klasse er de for gamle til minihåndballen.

Vi i styret i Idrettsskolen vil takke alle barna som har vært med, og ikke minst foreldrene som har støttet opp om turneringene. Vi vil også takke lagledere og trenere for god innsats. Uten så mange engasjerte foreldre ville vi ikke fått dette til.

Styret