Dana Cup

Avreise fra Moi Stasjon mandag 23. juli kl. 03.45 (med buss).

Vi blir innkvartert ved Bagterp skole like ved Hjørring (sør)

For deltakere og foreldre/foresatte, se eget Informasjonsskriv.

Gruppeinndelingen kan finnes på følgende link.

Man kan laste ned en egen Dana Cup app til mobilen.App til mobil

Etter hvert vil man kunne finne kampresultater på Dana Cup sine offisielle nettsider. For å finne mer informasjon kan du gå til disse sidene.