Telenor Xtra mottok Aball1

aball1 aball1-d4-ball

Aball1 er et verktøy som motiverer barn til læring via lek gjennom ballspill. Nå får alle Telenor Xtra-klubber tildelt dette gratis som en gave fra NFF. Utstyret har en verdi på ca kr 10.000. Vi er svært glade for å ha mottatt produktet og ser frem til å integrere produktet på en hensiktsmessig måte inn i vårt konsept. Vi takker NFF og deres samarbeidspartnerer for produktet.

Aball1 er 50 røde og blå baller med bokstaver og tall, mens utstyr som paddehatter og ekstra utstyr for tallforståelse følger med. Det er et program som kan tilpasses behov og målgruppe og passer alle aldersgrupper.

Aball1 bidrar til å løse noe sammen på en morsom måte. Ikke å være raskest eller sterkest, men å jobbe sammen om å løse oppgaver. Konkurranseaspekt er viktig, men best på en måte der alle må bidra.

Aball1 har en stor kombinasjon av øvelser. Hele ideen med konseptet er å få ALLE med og stimulere til:

•Leseforståelse
•Matematikk
•Tallforståelse
•Samarbeid
•Inkludering
•Mestring
•Økt fysisk aktivitet

 

– Dette er en morsom og inkluderende måte å lære på. Det skaper et godt fellesskap der alle får være med og der læring blir en lek. Mangel på motivasjon for læring er ofte stor blant barn som sitter stille en hel skoledag. Aball1 gir fotballen en ny læringsarena, sier fagansvarlig for Telenor Xtra-ansvarlig Trine Rønning.

Også Per Ravn Omdal, som nå jobber med Fair play og internasjonalt sosialt arbeid i NFF, er full av lovord om klubbenes nye verktøy.

– Aball1 er det beste verktøyet  for sosial inkludering og trening. Et universelt språk som samler alle, sier Omdal.

 

Vi gleder oss til å ta i bruk produktet. Vi vil ta dette i bruk i desember.

Stian

aball1-i-bruk2