Moi IL trenger Bingoverter!

Moi IL trenger Bingoverter!

2016-04-03 18.47.21

Moi IL skal om kort tid begynne å arrangere bingo i klubbhuset. Vi kommer til å ha bingoen på søndager klokka 19:00-21:00 og ønsker å ha dette hver uke.

For å klare å gjennomføre dette, så trenger vi 4 lag med 4-5 personer på hvert lag.

Oppgavene vil være:

1 person som leser tall, 1 – 2 personer som selger lodd, 1 – 2 personer selger mat.

Det er kun personen som leser tall som ikke kan spille bingo, de andre som selger mat og bonger kan spille.

Om du har lyst til å være med på dette, så sender du en mail til lke@dabb.no eller ringer mobil 92264156. Til nå er vi 6 personer og vi trenger da helst 14 personer til.

Andre kontaktpersoner er Kristi Haraldseid, Åshild M. Bu og Reidar Gursli.