Årsmøte Moi IL 2015

Årsmøte_2015_1
Årsmøte 2015

Det var 21 stemmeberettige personer som møtte på årsmøte i Moi IL tirsdag 24. mars. For andre gang ble møtet avholdt i de flotte lokalene i det nye klubbhuset.

Hovedstyrets leder, Olav Hafstad, innledet årsmøtet med å si noen ord om æresmedlemt Henning Medby som gikk så alt for tidlig bort i ulykken ved Sandstøl lørdag 14.mars. Han ble hedret med ett minutt stillhet på årsmøtet.

Årsmeldinger

Årsmeldingen fra hovedstyret ble lest opp, mens lederne for de ulike avdelingene trakk frem hovedpunktene i de respektive årsmeldingene.

Økonomi

Regnskap for 2014 og budsjett for 2015 ble gjennomgått.

Resultatet i Moi IL for 2014 kom på 415.476,-

Alle avdelinger gikk med overskudd i 2014. Det kom da spørsmål fra salen om ikke vi har vært alt for forsiktige på aktivitetssiden. Det var flere som var enige i dette. Hovedårsaken har vært forsiktig budsjettering av inntekter, samtidig som vi i disse investeringstider ikke vet hvordan økonomien ser ut før de usikre elementene i forbindelse med klubbhuset er klarlagte. Det vet vi ikke før klubbhuset er ferdig. Derfor har det vært nødvendig å holde litt tilbake på driften i 2014.

Kontingenten for 2015 ble gjennomgått. Fryser den på 2014 nivå. Fjerner kontingenten for oldboys og lar de betale det same som ikke aktive medlemer.

Noen av de fremmøtte på årsmøtet
Noen av de fremmøtte på årsmøtet

Valg av nye styremedlemmer

Hovedstyret:

Styreleder

Lars Kristian Eikeland (Ny)

2 år

Nestleder

Elling Skåland

1 år

Styremedlem

Jan Ove Kjellesvik

2 år

Styremedlem

Jannike Baasland Solbjørg (Ny)

1 år

Styremedlem

Halvar Thunheim (Ny)

1 år

Varamedlem

Mariann Eike

1 år

Gruppene

Styreleder

Rune Rasmussen (1 år)

Fotball

Nestleder

Bjørn Ivar Bjelland

Fotball

Styreleder

?

Friidrett

Styremedlem

Lena Abrahamsen

Ski

Styremedlem

Hilde Årstad Gursli

Idrettsskolen

Revisorer

Gunn Tove Gursli

May Brit Drivdal

1 år

Valgkomite 2016:

 

Kristian Holte

1 år

 

Arne Skobba

1 år

 

Linda Gursli

1 år

Hovedstyret Moi IL 2014
Hovedstyret Moi IL 2014

Orientering vedrørende ferdigstillelse av klubbhuset v/Svein Holte med flere:

Andre etasje på klubbhuset
Andre etasje på klubbhuset

Fremdriften er god, så vi ligger i dag godt an tidsmessig. Dugnadsinnsatsen er kjempegod. De som har sagt ja til å stille møter også opp på dugnadene. De utfordringene som har kommet underveis blir løst fortløpende. Det har innimellom vært utfordrende å sørge for nok arbeid til de som møter opp på dugnadene, men dette har stort sett gått greit. Det er håp om at vi blir ferdig med klubbhuset til 17. mai som arrangeres av Moi IL på idrettsområdet. Vi har god kontroll på utgiftssiden til nå, så det er godt håp om å komme i mål innenfor rammene som er gitt.

Status i dag:

De holder på med himlingen i hovedsalen. Moi Elektro monterer lys, det er arbeid på ventilasjonsanlegget og litt gjenstående rørleggerarbeid.

Når fotballkampene begynner vil trappen opp til andre etasje bli stengt, da man ikke ønsker at det kommer for mange mennesker opp i andre etasjen mens man holder på med sluttføringen.

Dugnadslistene er lagt fram til Påsken. Vet ikke hvordan det blir etter Påske. Det blir en del fra dag til dag -arbied der fristene blir korte. Planleggingen blir vanskelig, så man kan regne med å bli oppringt med forespørsel om å stille på kort varsel. Håper på forståelse fra dugnadsdeltakerne for dette.

Utvask planlegges fra 1. mai og utover.

Olav får tildelt blomster og en takk for god innsats som leder i Moi IL.
Olav får tildelt blomster og en takk for god innsats som leder i Moi IL.

De avgåtte styremedlemmene fikk alle blomster og takk for god innsats. Det same fikk valgkomiteen.

De nye styremedlemmene ønskes lykke til i de nye tillitsvervene.

Signert protokoll fra årsmøtet.