Utviklingsseminar i Kvinesdal

Vi har fått invitasjon til deltakelse på utviklingsseminar i regi av NFF Agder.

Se under:

NFF Agder har gleden av å invitere trenere, ledere og andre fotballinteresserte til et spennende utviklingsseminar i Kvinesdal

lørdag 23. september

LØRDAG 23.Sept:

Kl.11.00-12.00: Trenerveilederen – Magnus Johansson

Kl. 12.00-13.00: Assist-prosjektet- Martin Erikstad, Universitetet i Agder

Kl. 13.00-14.00: Flest mulig- best mulig- lengst mulig. Alf Inge Berntsen

Kl 14.00-14.30: Lunsj

14.30-15.30: Hvordan kommunisere med unge spillere- Roar Wold, KA Rogaland

15.30-16.30: Steinar Pedersen, IK Start

(foreløpig program)

Om Assist-prosjektet:

Formålet med Assist-prosjektet er å kartlegge talentfulle fotballspilleres utvikling, motivasjon og treningsatferd, og se på hvordan lagsforhold, treneratferd og foreldreinvolvering påvirker slike forhold. Forskningsgruppa SEP-HEP ledet av Professor Rune Høigaard ved Universitetet i Agder er ansvarlig for undersøkelsen, og doktorgradsstipendiat Martin Kjeøen Erikstad er ansvarlig for kontakten med krets, deltakere, og foreldre. Spillerne som anses av egen krets for å være blant de mest talentfulle i årskullet er invitert til å delta i studien.

Prosjektet er ment til å kunne bidra til å utvikle kunnskap knyttet til utviklingen av unge fotballspillere.

Ønsker noen trenere å delta på dette utviklingsseminaret i Kvinesdal. 

Send en sms til Stian på 908 981 84.

Frist: 16 august

-Fotballstyret-

Sommerfotball