Idrettsskolen høst og vinter 2012/2013

Onsdag 17. oktober starter Idrettsskolen opp med treninger innendørs. Dette er en felles trening for alle som ønsker å spille håndball, fotball, eller som bare ønsker å være aktiv og ha det gøy.

Formålet med opplegget er å gi en allsidig og grunnleggende idrettsinnføring med elementer fra ulike idretter.

Opplegget er basert på Norges idrettsforbund sine bestemmelser om barneidrett. En håper gjennom dette å motvirke tidlig spesialisering, redusere frafallet og dempe konkurranseaspektet. Vi fortsetter det samme opplegget som i fjor. Aktivitetene bestemmes av tilgjengelige trenerressurser. (Les mer….)