Utdeling av prosjektmidler

Prosjektmidler-vaar-2016-910x500Flekkefjord Sparebank har delt ut 14 nye prosjektgaver med samlet beløp på ca kr. 550.000,-.

Tidligere i vår annonserte vi etter prosjekter i lokalavisen, på bankens hjemmeside og facebook. Det kom inn ca 40 søknader med svært mange gode prosjekter å prioritere mellom.

Flekkefjord Sparebank har gjennom alle år delt ut gavemidler til mange gode formål. I en sparebank av vår type er det innskyterne eller kundene som er eiere. I stedet for å dele ut aksjeutbytte deler vi ut gaver til allmennyttige formål i lokalsamfunnet rundt oss.

I tillegg til gaver sponser banken lokale aktiviteter for et beløp i størrelsesorden 2,5 – 3,0 mill kr pr år. I dette inngår reklame og støtte til lag og foreninger, idrett, kultur og næring.

Hovedstyret søkte om 2 stk projektorer og lerret til 2. etg klubbhus og dette var vi så heldige å få innvilget. Takk til Flekkefjord Sparebank.

Lars-Kristian Eikeland

2016-06-16 16.51.28midler