Nasjonal innsamling av brukte mobiler i ditt nabolag

Moi IL Fotball har blitt trukket ut til å være med på «Mobilordningen 2014». En ordning som bidrar til å gjøre et løft for miljøet, samtidig som Moi IL Fotball har mulighet for gode dugnadsinntekter.

Onsdag 26. mars kommer representanter fra Moi IL Fotball rundt på dørene i distriktet og samler inn gamle mobiltelefoner.

Jenter 19

Se Infoskriv for detaljer og informasjon.

Kan også finne mer info her: http://www.idrett.no/tema/mobilretur/Sider/om_mobilretur.aspx

Er du ikke hjemme den aktuelle innsamlingsdagen og har telefon(er) du gjerne vil bidra med så ta kontakt med Rune Rasmussen (mob: 97730805) eller Lena Thunheim (mob: 92643416)