Fellestreninger i barnefotballen

 

Sommerfotball

 

I skoleferien ønsker klubben at det legges til rette for fellestreninger på tvers av årskull, noe som også er presisert i klubbens sportsplan. Dette har i noen grad vært gjort tidligere med stor suksess. Klubben ber trenere om å se på muligheter for å gjennomføre fellestreninger i sommerperioden og at det gjøres avtaler mellom trenerne på de ulike årskullene, Klubben ønsker at dette gjennomføres fra og med uke 26-33.

Pr dd er følgende fellestreninger berammet:

G7, G8 og G9 : Mandager fra kl 17-18.15

G10,G11 og G12: Søndager kl 18-19.30 og torsdager kl 18-19.30

Det blir i all hovedsak lagt opp til mye fotballspill.

Dette er et tilbud for de som lyst og anledning til å spille noe organisert fotball også i skolens ferier.

En stor takk til trenere og andre involverte som muliggjør et slikt tilbud.

Stian