Oppstart fotball i Idrettskolen

 

Dersom ikke noe annet er avtalt starter Idrettsskolen opp med fotballtrening i neste uke (mandag 8. april). Treningstidene og informasjon vedrørende trenere og lagledere følger nedenfor.

Lag: Dag Kl. lagleder trener Påmeldte
5er lag
G 7 Mandag 16.30-17.30 Svein Zwygart Stian Stenberg 2
91396137 90898184
J 7 Mandag 16.30-17.30 Lars P. Øverland Atle Gursli 2
93265151 91135726
G8 Tirsdag 16.30-17.30 Toril Walskaar Svein K. Stenberg 2
91693393 90816662
J8 Tirsdag 16.30-17.30 Toril Walskaar Toril Walskaar 1
91693393 91693393
G9 Torsdag 16.00-17.00 Aina Beckstrøm Gry Skjeggestad 2
48009544 91373999
J 9 Mandag 16.30-17.30 Anne Østrem Torry Korsbø 1
J10 93227909 48042680 1