Rekrutteringsdommerkurs i juni

NFF Rogaland ønsker å arrangere et rekrutteringsdommerkurs i Dalane i løpet av juni måned. Dette er et rekrutteringstiltak i forhold til å få flere dommere til å dømme aldersbestemt fotball.

NFF skriver bl.a dette om rekruteringsdommerkurset:

Rekrutteringsdommerkurset er steg to i dommerutdanningen. Dette kurset arrangeres av krets og går over tre dager, og kan arrangeres både i helg og på hverdager.

Kurset gir en grundigere innføring i spilleregler, holdninger og dommerfaglig innhold. Deltakere som gjennomfører kurset kan melde seg aktiv og bli rekrutteringsdommere, som dømmer opp til og med 16 års klassen, utenom 1. divisjon 11-er. Rekrutteringsdommeren bør ha fylt 14 år ved årets begynnelse.

Er dette av interesse, ta kontakt med Einar Løyning på følgende mailadresse:  eloeye@hotmail.no