Avslutning for fotball og idrettsskolen

VELKOMMEN TIL  AVSLUTNING,

FOR SPILLERE, TRENERE OG LAGLEDERE I

MOI IL, Fotballavdelingen + Idrettsskolen

Fredag 16. november i  Lundetun

Program:

kl. 16.30

Samling for 2. –  5. klasse med mat, konkurranser, bingo og utdeling av diverse i Lundetun.

kl. 18.00

2-5 kl. kan gå i  kinosalen og se filmen ”Sammy på nye eventyr” 3D, 7 år, kr 20,-.  Slutt ca. 19.30

Kl. 18:30

Samling for 6. kl, 7. kl, 8. kl, 9. kl, 10. kl og 1. kl vgs
med mat, konkurranser, bingo og utdeling av div. nede i Lundetun.

Kl. 20.00

6. – 1 klasse vgs kan gå i kinosalen og se filmen ”Twilight
part 2, Norgespremiere, 11 år, kr. 50,-. Slutt ca. kl. 22

TAKKER ELLERS BÅDE SMÅ OG STORE FOR FLOTT INNSATS GJENNOM SESONGEN 2012!

Hilsen i fra styrene i ungdomsavdelingen fotball og
Idrettsskolen

VELKOMMEN!