Rugbytrening i Idrettsskolen

I kriteriene for å bli godkjent som idrettsskole står det blant annet:

Barna skal få prøve seg på minst 3 idretter i løpet av ett år, men vektleggingen av den enkelte idrett gjennom året kan være ulik.

I tillegg til håndball og fotball, har vi som mål at barna skal få prøve seg i tre spesialidretter i løpet av vinterhalvåret. Den ene av disse idrettene er rugby. Vi har fått med oss Kristoffer Milligan fra Flekkefjord Rugbyklubb som instruktør. Sammen med han vil Thomas Vatne fra Idrettsskolen delta. Han er også aktiv spiller i Flekkefjord Rugbyklubb.

Barna må ha på seg uteklær da treningene skal foregå ute (gressbanen eller kunstgressbanen). Følgende onsdager skal vi ha rugbytrening:

  • Onsdag 31. oktober
  • Onsdag 7. november
  • Onsdag 14. november

Treningene starter kl. 18.30.

Følg med på moiil.no under Idrettsskolen. Vi oppfordrer også foreldre/foresatte til å være med på rugbytreningene.