Dugnadslister

Hei
Frivillige voksne som ikke bidrar som trenere, oppmenn og styrer/utvalg. Kan dere melde dere som frivillige og hjelpe til med snømåking, gressklipping osv.
Send SMS til Per Varhaug på 91788516