Frivillig løypeavgift på Sætra

Frivillig løypeavgift

Moi IL har ansvar for at skiløypene vedlikeholdes gjennom hele året. I vintersesongen kjører tråkkemaskinen opp flotte skispor, til stor glede for både små og store skigåere.
Denne innsatsen er ressurskrevende, både i form av dugnadsarbeid og i form av økonomiske kostnader.

Vi håper du som bruker av skiløypene har lyst til å støtte Moi IL i arbeidet med å tilrettelegge for gode skimuligheter på Sætra.