Brukerveiledning Min idrett

Innledning

Som medlemsregister har Moi IL i flere år brukt Min Idrett, som er Norges Idrettsforbund sitt datasystem for medlemsregistrering.

Medlemsregistreringen og tryggheten for at de opplysningene som ligger inne er riktige, blir bedre dersom foreldre/foresatte selv registrerer barna i idretten. Tidligere har medlemskontingenten blitt betalt ut gjennom et annet system, men fra 2020 skal dette gjøres gjennom Norges Idrettsforbund sitt system.

Moi IL oppfordrer alle foreldre/foresatte om å opprette profil på Min idrett, dersom dere ikke har det fra før, og registrere/administrere din egen og barnas aktiviteter i klubben. Når dere logger dere inn på Min idrett vil dere enkelt kunne verifisere at epostadresse og fødselsdato som står oppført er riktig.

Du som forelder/foresatt har ansvar for å melde ut barnet når det slutter med en aktivitet. Barnet blir ikke automatisk meldt ut av Moi IL selv om det slutter å spille fotball (aktiviteten slutter). Det vil fremdeles være medlem i Moi IL inntil det blir meldt ut av foreldre/foresatte. Dersom du synes det er vanskelig å gjøre dette selv, kan du ta kontakt med Moi IL, slik at vi gjør det for deg.

Dersom du har spørsmål til Min idrett, ta kontakt med Svein Holte på telefon (416 81 809) eller epost (driftsleder@moiil.no).

Logge inn eller opprette ny bruker

Min idrett finner du på https://minidrett.nif.no/

Oppe til høyre I skjermbildet kan du velge Logg inn eller Ny bruker.

Logg in

Hvis du velger logg inn, skriver du inn brukernavn og passord, etterfulgt av Log in.

Opprette ny bruker

Hvis du velger å opprette ny bruker, velger du Ny bruker oppe til høyre.

Legg inn opplysninger om deg.

Dersom du ligger inne som bruker fra før vil systemet gi beskjed om det.

Følg veiledningen i registreringen og opprett brukernavn og passord for din bruker.

Administrere bruker

Hvis du velger Min profil kommer det opp opplysninger om deg og din familie.

Dersom det ikke ligger inne opplysninger om din familie kan du velge Legg til familie på høyre side. Her legger du inn opplysninger om barna dine. De fleste av barna over 7 år er allerede registrert i systemet av idrettslaget. Da blir det for deg å validere at personopplysningene er riktige og knytte barnet til deg som forelder/foresatt.

For å verifisere informasjonen som ligger inne på dine barn velger du først Min profil og deretter det barnet det gjelder. Hvis det mangler informasjon eller noe av informasjonen er feil, velg Rediger profil og legg inn den riktige informasjonen.

Administrere medlemskap

Velg Medlemskap i toppmenyen.

Velg så det barnet du vil registrere aktiviteten til. Du får opp en meny der du først velger klubb og deretter idrettsgren. Når riktig idrettsgren er valgt, klikker du på Send søknad. Dersom ditt barn står oppført med en gren vedkommende ikke tilhører lengre, fjernes den avhukingen.

Søknaden blir behandlet av medlemsansvarlig og barnet blir så plassert i riktig medlemsutvalg (aktivitet).

Avslutte medlemskap

Dersom et av barna dine ikke skal være medlem lengre, velger du Meld ut til høyre i menyen, etterfulgt av Send søknad. Utmeldingen blir deretter godkjent av medlemsansvarlig og en eventuell utestående kontingent blir fakturert.