Skuterkjøring

Bestilling av Skuterkjøring fra Sætra til Sandstøl

Leiekjøring Sætra / Sandstøl

For bestilling av leiekjøring til hytter på Sandstøl se kontaktliste under.

Pris pr. tur 300,- kroner.

Vaktliste:

Navn Telefon Mail
Arvid Medby 91 38 13 44
Torry Korsbø 48 04 26 80 Torry.korsbo@dabb.no
Henning Medby 47 60 04 73
Per Varhaug 91 78 85 16 Pervarhaug@gmail.com
Reidar Helland 99 27 63 99 Reidar_helland@hotmail.com

Hovedstyret Moi IL