Utdeling av prosjektmidler

DSC_0061-910x500Flekkefjord Sparebank har i dag delt ut 13 nye prosjektgaver. Sammen med gaven til nytt scenetak på Fiskebrygga som ble offentliggjort for en tid siden, deler banken i denne omgang ut gavemidler for til sammen ca 1,1 million kroner.

Tidligere i vår annonserte vi etter prosjekter i lokalavisen, på bankens hjemmeside og facebook. Det kom inn ca 45 søknader med svært mange gode prosjekter å prioritere mellom.

Flekkefjord Sparebank har gjennom alle år delt ut gavemidler til mange gode formål. I en sparebank av vår type er det innskyterne eller kundene som er eiere. I stedet for å dele ut aksjeutbytte deler vi ut gaver til allmennyttige formål i lokalsamfunnet rundt oss. Banken ble nettopp trukket frem som en av landets mest gavmilde banker i en masteroppgave ved UiA.

I tillegg til gaver sponser banken lokale aktiviteter for et beløp i størrelsesorden 2,5 – 3,0 mill kr pr år. I dette inngår reklame og støtte til lag og foreninger, idrett, kultur og næring.

Moi IL var så heldige å få prosjektmidler på kr. 100.000,-, Pengene er øremerket et større prosjekt vedr. Sætra – Sandstøl trase.