Telenor Xtra utvider tilbudet for skoleåret 18/19

  

Etter blant annet etterspørsel fra foresatte åpner vi opp for leksehjelp og utvidete åpningstider på FFO skoleåret 18/19. Endret åpningstilbud vil gjelde mandager fra klokka 12.10. 3. og 4.klasse slutter skoledagen klokka 12.10 og det betyr vi vil ha åpent umiddelbart etter skoletid for denne aldersgruppa. Etter at deltakerne kommer til klubbhuset vil det frem til klokka 14 bli gitt tilbud om leksehjelp og andre aktiviteter som f.eks brettspill, bruk av legoklosser, bøker osv. frem til felles måltid klokka 14. Fotballtreningene starter kl 14.45.

VIKTIG: Det er viktig for FFO at vi leverer et godt kvalitetsmessig tilbud til våre deltakere, for å sikre god kvalitet på vårt leksehjelpstilbud er det kun inntil 6 plasser tilgjengelige.

For å kunne delta på dette tilbudet gjelder følgende vilkår:

  • Aldersgruppe 3.klasse og 4. klasse (skoleåret 18/19)
  • Aktuelle deltakere må gå på FFO både mandag og torsdag
  • I tillegg til ordinær månedspris kommer det et tillegg på kr 350 på ordinær månedspris.

Påmelding av dette ekstratilbudet åpner fra og med mandag 12/3

Når det gjelder tildeling av plasser praktiseres «først til mølla» prinsippet.

Stian Stenberg

Leder

Telenor Xtra