Oppstartsmøte i fotballen

I dag ble det avholdt oppstartsmøte for trenere og lagledere før fotballsesongen starter opp. Mariann innledet med å si noe om styrearbeidet, treningstider, spilleplan og fadderordning.

Stian gikk gjennom Sportsplanen og Lena informerte om dugnader.  Atle informerte om dommere for årets sesong. Listen for sesongen er ikke klar ennå, da kampoppsettet til de som er dommere ikke er klar. Anders minnet om viktigheten av at alle sikrer seg en politiattest. Møtet ble ledet av Mariann. Trenere og lagledere ønskes lykke til med sesongen 🙂

Informasjon til dere som ikke var til stede:

  • Nye treningstider skal på plass til påske (dere får mail om det)
  • Spilleplanen blir sendt ut så snart den er ferdig.
  • Det blir dommerkurs 9.april for 13 år og oppover. Dommeroversikt blir sendt ut i etterkant av dette kurset.
  • Dugnadsplan blir sendt ut i løpet av de neste ukene
  • Har du vist politiattest til Elling?