«Nye» Moi Stadion

Det er med glede vi kunngjør at firmaet BJ Mydland har blitt tildelt den ærverdige oppgaven med å utføre grunnarbeidene på den «nye» Moi stadion. Dette er en spennende og betydningsfull oppgave som vil gi anlegget en etterlengtet oppgradering.

Jobben som BJ Mydland skal utføre omfatter en rekke viktige oppgaver. Det inkluderer omfattende masseutskifting, konstruksjon av nye murer, fundament for lysmaster, installasjon av gjerder, porter, og asfaltering av løpsdekket, blant annet. Dette vil ikke bare forbedre stadionens infrastruktur, men også legge til rette for en trygg og moderne idrettsarena.

Arbeidene er planlagt å starte i uke 41, som sammenfaller med høstferieuka. Første del av prosjektet har som mål å være ferdigstilt før nyttår, og det er en imponerende tidsplan. Det er tydelig at BJMydland er klare for oppgaven og dedikerte til å levere kvalitet på kort tid.

Hele prosjektet forventes å bli fullført i løpet av våren eller sommeren 2024. Dette vil være en stor gevinst for idrettsmiljøet i Moi og hele Lund kommune. Det er fantastisk å se slike oppgraderinger som vil berike lokalsamfunnet og gi idrettsutøvere og tilskuere en flott arena å glede seg over.

Vi ønsker BJ Mydland lykke til med denne viktige oppgaven på dette flotte anlegget. Resultatet vil uten tvil være til glede for hele Lund, og vi ser frem til å se stadion i ny prakt! 😊