Et lite referat fra årsmøte i kveld.

I dag ble følgende enstemmig vedtatt på ekstraordinært årsmøte:

Moi IL ansetter en Sportslig leder og en Driftsleder.

Sportslig leder blir Ole Christian Bjerke fra Flekkefjord.

Driftsleder blir Svein Holte som har lang fartstid i Moi IL.

Hovedstyret.