Høstferie på Telenor Xtra

Siste FFO trening før høstferien ble gjennomført i dag. Etter et godt tacomåltid, var det tid for trening. En flott gjeng som pr i dag teller 27 deltakere.

Etter høstferien fortsetter treningen utendørs. Vi kommer til å trene ute hele oktober og halvveis inn i november før vi starter i NorDan-hallen. Når innesesongen i NorDan-hallen starter vil treningen innholdsmessig i større grad vektlegge et allsidighetsprinsipp. Vi ønske å gi våre deltakere, som er i den såkalte «motoriske gullalder», et utviklet og mangfoldig bevegelsesgrunnlag. Denne bevegelseerfaringen vil  de på sikt nyte godt av i forhold til spesifikke idretter som fotball. Fotball i seg selv er en sammensatt idrett som består av et komplekst bevegelsesmønster.

En riktig god høstferie til alle deltakere og foresatte.