Ekstraordinært Årsmøte

Ekstraordinært Årsmøte i Moi IL Onsdag 30/10 kl.1800 i klubbhuset

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Moi Il.
Saksliste:
Behandle sak 5 fra årsmøte av 20/3 -2019 vedrørende ansettelse av daglig leder i Moi Il.
Mvh
Hovedstyret.