Grasrottreneren, delkurs 1, gjennomført!

IMG_0094 IMG_0093 IMG_0092 IMG_0091 IMG_0087

Omtrent 12 deltakere i hovedsak barnefotballtrenere gjennomførte Grasrottreneren, delkurs 1 i uke 17. Et meget nyttig kurs som ble holdt  på Moi i slutten av april. Frank Mellomstrand Mong fra NFF Rogaland. ledet kurset på utmerket vis. Alle trenere/ hjelpetrenere/ lagledere i barnefotballen var invitret til å stille på dette.

Vi håper å arrangerer lignende kurs igjen i løpet av sesongen.

Kurset ble gjennomført som følger:

Tirsdag 25.april fra kl. 17.00-22.00 ( teori + demonstrasjonsøkt)

Lørdag 29.april fra kl. 09.00-13.00 (teori + praksis) 

grasrottreneren

Kurset er en del av NFF Grasrottreneren som er trinn 1 av 4 i NFFs trenerutdanningsstige. Primærmålgruppa er trenere i barne- og ungdomsfotballen.

NFF Grasrottreneren:

  1. Barnefotballkurset.
  2. Barnefotball – flest mulig med kvalitet.
  3. Mot ungdom – lengst mulig.
  4. Ungdomsfotball – lengst mulig – best mulig.

Dere kan lese mer om grasrottreneren på: https://www.fotball.no/trener/nff-c-lisens/

Del kurs 1: Barnefotballkurset
Fire moduler − totalt 16 timer.Delkursenes innhold bygger på hverandre, så læringseffekten er størst ved å ta dem i riktig rekkefølge. Til sammen utgjør de fire delkursene det første trinnet i NFFs formelle trenerutdanning og gir autorisasjon som Grasrottrener. Alle som er trenere i barne- og ungdomsfotballen bør ha deler av eller hele dette kurset.