Moi IL takker!

norske_Flagg

Moi IL vil takke alle dere som bidro til at årets 17. mai feiring på idretts – og skoleområdet ble svært vellykket.
Takk til alle medlemmer som tok ansvar og leverte mat, solgte mat, rigget og ryddet, organiserte aktiviteter og alle andre oppgaver.i IL vil takke alle dere som bidro til at årets 17. mai feiring på idretts – og skoleområdet ble svært vellykket.

Vel to timer etter avslutning var det nesten ikke spor etter arrangementet!

Vi vil også rette en stor takk til alle andre som hjalp til med utlån av utstyr/arbeidskraft til ulike aktiviteter som sauebingo, partytelt, bruskassestabling, scenebil og teknisk støtte m.m.
Uten dette gode samspillet ville ikke vi oppnådd den suksessen som dagen ble. Vi har fått mye positiv respons og får også et godt økonomisk resultat!
Komiteen har utført en fremragende jobb, det har vært en fornøyelse å lede en slik kreativ og arbeidsom gjeng!
TUSEN TAKK til dokke alle!

Olav Hafstad
Leder 17. mai-komiteen 2014