Invitasjon til Frivillige!

I anledning av at Moi idrettslags klubbhus nå er ferdig nedbetalt
og gjeldfritt, og som takk for deres innsats med dugnadsarbeid.
styreverv og annet frivillig arbeide for Moi I.L. i 2019 inviterer vi dere til en sammenkomst i Klubbhuset 2 etasje onsdag den 22-01-2020 kl. 19.00 for en liten markering.

Program:
• Innledning ved Leder MOI.I.L. Vidar Holum.
Informasjon om MOI.I.L.’s daglige drift-

• Informasjon om Klubbhus:
v/ Svein Holte og Halvar Thunheim

• Informasjon om andre gjennomførte prosjekter:
Løypetrase og lysløypa v/ representant skigruppa

• Informasjon om prosjekter under arbeide:
Sætra hytta v/ Vidar Holum

• Informasjon om framtidige planer/ prosjekter:
v/ Svein Holte

• Bevertning og underholdning
v/ Reidar Gursli

Ps. På grunn av bevertning er det ønskelig med tilbakemelding på om dere kommer innen 19.01.2020
Tilbakemelding gis til Svein Holte. Mobil: 41681809 e-post: driftsleder@moiil.no

Skulle det ikke passe for dere å delta på sammenkomsten, vil vi herved si
Hjertelig takk for støtten.

Med sportslig hilsen!
Moi Idrettslag
v/ Vidar Holum
-Leder-