Grasrotandelen fra Norsk Tipping

2016-01-16 15.52.04-2

Grasrotandelen ble lansert 1. mars 2009. Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 5 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening. Du kan velge hvilket lag eller forening som får 5 prosent av din spillerinnsats, det vil si dersom du spiller Lotto for 100 kroner, går 5 kroner til din grasrotmottaker. Dette uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanser.

Du kan tilknytte deg på følgende måter:

Gå til www.norsk-tipping.no/grasrotandelen Du kan der søke opp ønsket grasrotmottaker. På web er det mulig å få en oversikt over alle grasrotmottakere i ditt distrikt.

Det er også mulig å tilknytte seg grasrotmottaker hos kommisjonær eller fra mobil.

Du kan sende SMS Grasrotandelen «971342730» til 2020 (tjenesten er gratis).Nyttår…

_fr1011_50x50
Ønsker alle medlemmer, foreldre, frivillige, store og små en fortsatt God jul og et riktig Godt Nyttår. Det blir spennende å ta Moi IL videre i 2016, det er mye aktivitet i klubben, masse tanker og gode ideer. Er stolt av å få lov til å jobbe med så mange engasjerte mennesker. Tusen takk til alle som bidrar for at Moi IL skal være en god plass å være i.


Vi vil åpne boken. Sidene er blanke. Vi kommer til å sette ordene der selv. Boken heter Mulighet og første kapittel er første nyttårsdag.

Edith L. Pierce


Lars-Kristian
Leder Moi IL

Æresmedlemmer i MOI IL

I dag var det avduking av æresmedlemmer-tavle i klubbhuset.

Moi IL er stolt av sine æresmedlemmer og ønsker å vise dette frem for alle som besøker klubbhuset. Tavlen er plassert i 1. etasje ved siden av døren, slik at alle vil kunne se den.

Ønsker å takke alle som kom i dag, for all innsats dere har gjort og fortsatt gjør for Moi IL.

Takk til idrettslaget fotograf som tok seg tid til å forevige øyeblikket.

Tiden er også inne for vurdering av nye æresmedlemmer.
Forslag med begrunnelse sendes til utvalget for æresmedlemmer, ved Lars-Kristian Eikeland innen utgangen av desember. lke@dabb.no

«Det foreligger ingen faste kriterier for disse utmerkelsene, vurderingene foregår etter skjønn. I forbindelse med innføringen av æresmedlem ble det i vedtaket sagt at merket skal henge svært høyt, og at det kan tildeles personer som har vist fremragende innsats som idrettsutøver og/eller som administrator/leder.»

Lars-Kristian

IMG_0220

IMG_0172IMG_0183IMG_0188IMG_0223

Utdeling av prosjektmidler

DSC_0061-910x500Flekkefjord Sparebank har i dag delt ut 13 nye prosjektgaver. Sammen med gaven til nytt scenetak på Fiskebrygga som ble offentliggjort for en tid siden, deler banken i denne omgang ut gavemidler for til sammen ca 1,1 million kroner.

Tidligere i vår annonserte vi etter prosjekter i lokalavisen, på bankens hjemmeside og facebook. Det kom inn ca 45 søknader med svært mange gode prosjekter å prioritere mellom.

Flekkefjord Sparebank har gjennom alle år delt ut gavemidler til mange gode formål. I en sparebank av vår type er det innskyterne eller kundene som er eiere. I stedet for å dele ut aksjeutbytte deler vi ut gaver til allmennyttige formål i lokalsamfunnet rundt oss. Banken ble nettopp trukket frem som en av landets mest gavmilde banker i en masteroppgave ved UiA.

I tillegg til gaver sponser banken lokale aktiviteter for et beløp i størrelsesorden 2,5 – 3,0 mill kr pr år. I dette inngår reklame og støtte til lag og foreninger, idrett, kultur og næring.

Moi IL var så heldige å få prosjektmidler på kr. 100.000,-, Pengene er øremerket et større prosjekt vedr. Sætra – Sandstøl trase.

Årsmøte Moi IL 2015

Årsmøte_2015_1
Årsmøte 2015

Det var 21 stemmeberettige personer som møtte på årsmøte i Moi IL tirsdag 24. mars. For andre gang ble møtet avholdt i de flotte lokalene i det nye klubbhuset.

Hovedstyrets leder, Olav Hafstad, innledet årsmøtet med å si noen ord om æresmedlemt Henning Medby som gikk så alt for tidlig bort i ulykken ved Sandstøl lørdag 14.mars. Han ble hedret med ett minutt stillhet på årsmøtet.

Årsmeldinger

Årsmeldingen fra hovedstyret ble lest opp, mens lederne for de ulike avdelingene trakk frem hovedpunktene i de respektive årsmeldingene.

Økonomi

Regnskap for 2014 og budsjett for 2015 ble gjennomgått.

Resultatet i Moi IL for 2014 kom på 415.476,-

Alle avdelinger gikk med overskudd i 2014. Det kom da spørsmål fra salen om ikke vi har vært alt for forsiktige på aktivitetssiden. Det var flere som var enige i dette. Hovedårsaken har vært forsiktig budsjettering av inntekter, samtidig som vi i disse investeringstider ikke vet hvordan økonomien ser ut før de usikre elementene i forbindelse med klubbhuset er klarlagte. Det vet vi ikke før klubbhuset er ferdig. Derfor har det vært nødvendig å holde litt tilbake på driften i 2014.

Kontingenten for 2015 ble gjennomgått. Fryser den på 2014 nivå. Fjerner kontingenten for oldboys og lar de betale det same som ikke aktive medlemer.

Noen av de fremmøtte på årsmøtet
Noen av de fremmøtte på årsmøtet

Valg av nye styremedlemmer

Hovedstyret:

Styreleder

Lars Kristian Eikeland (Ny)

2 år

Nestleder

Elling Skåland

1 år

Styremedlem

Jan Ove Kjellesvik

2 år

Styremedlem

Jannike Baasland Solbjørg (Ny)

1 år

Styremedlem

Halvar Thunheim (Ny)

1 år

Varamedlem

Mariann Eike

1 år

Gruppene

Styreleder

Rune Rasmussen (1 år)

Fotball

Nestleder

Bjørn Ivar Bjelland

Fotball

Styreleder

?

Friidrett

Styremedlem

Lena Abrahamsen

Ski

Styremedlem

Hilde Årstad Gursli

Idrettsskolen

Revisorer

Gunn Tove Gursli

May Brit Drivdal

1 år

Valgkomite 2016:

 

Kristian Holte

1 år

 

Arne Skobba

1 år

 

Linda Gursli

1 år

Hovedstyret Moi IL 2014
Hovedstyret Moi IL 2014

Orientering vedrørende ferdigstillelse av klubbhuset v/Svein Holte med flere:

Andre etasje på klubbhuset
Andre etasje på klubbhuset

Fremdriften er god, så vi ligger i dag godt an tidsmessig. Dugnadsinnsatsen er kjempegod. De som har sagt ja til å stille møter også opp på dugnadene. De utfordringene som har kommet underveis blir løst fortløpende. Det har innimellom vært utfordrende å sørge for nok arbeid til de som møter opp på dugnadene, men dette har stort sett gått greit. Det er håp om at vi blir ferdig med klubbhuset til 17. mai som arrangeres av Moi IL på idrettsområdet. Vi har god kontroll på utgiftssiden til nå, så det er godt håp om å komme i mål innenfor rammene som er gitt.

Status i dag:

De holder på med himlingen i hovedsalen. Moi Elektro monterer lys, det er arbeid på ventilasjonsanlegget og litt gjenstående rørleggerarbeid.

Når fotballkampene begynner vil trappen opp til andre etasje bli stengt, da man ikke ønsker at det kommer for mange mennesker opp i andre etasjen mens man holder på med sluttføringen.

Dugnadslistene er lagt fram til Påsken. Vet ikke hvordan det blir etter Påske. Det blir en del fra dag til dag -arbied der fristene blir korte. Planleggingen blir vanskelig, så man kan regne med å bli oppringt med forespørsel om å stille på kort varsel. Håper på forståelse fra dugnadsdeltakerne for dette.

Utvask planlegges fra 1. mai og utover.

Olav får tildelt blomster og en takk for god innsats som leder i Moi IL.
Olav får tildelt blomster og en takk for god innsats som leder i Moi IL.

De avgåtte styremedlemmene fikk alle blomster og takk for god innsats. Det same fikk valgkomiteen.

De nye styremedlemmene ønskes lykke til i de nye tillitsvervene.

Signert protokoll fra årsmøtet.

 

Årsmøte Moi IL

Avholdes for medlemmer i MOI IL

Tirsdag 24/3-15 Kl.1900,

Sted: KLUBBHUSET.

Årsmøtesaker må være styret i hende innen mandag 9/3-15.

Sakliste/dokumenter vil være tilgjengelige på

moiil.no

en uke i forkant av møtet.

Vel møtt!

Hilsen Hovedstyret

Klubbhus: Byggetrinn to vedtatt på ekstraordinært årsmøte

29 medlemmer som møtte på årsmøtet.
29 medlemmer som møtte på det ekstraordinære årsmøtet.

 

Tirsdag 25. november ble det avholdt ekstraordinært årsmøte i det nye klubbhuset. For de fleste er det kjent at klubbhuset består av to byggetrinn, der det første byggetrinnet ble ferdigstilt i løpet av våren 2014. Det er kjelleretasjen som er ferdigstilt i dette byggetrinnet.

Da første byggetrinn ble vedtatt, ble det samtidig sagt at oppstarten på byggetrinn to skulle vedtas på nytt årsmøte senere. Det er dette årsmøtet som nå skulle avholdes.

Olav Hafstad
Olav Hafstad

Leder i Moi IL, Olav Hafstad, ble valgt som ordstyrer og Elling Skåland som referent fra årsmøtet. Det var 29 stemmeberettige medlemmer til stede.

Saken som skulle stemmes over var: den videre fremdriften av klubbhuset (se innstillingen senere i artikkelen).

Svein Holte - Leder for byggekommitéen
Svein Holte – Leder for byggekommitéen

Leder av byggekomitéen Svein Holte hadde først en innledning om det som allerede var fullført. Hans vurderinger stemmet godt med beregningene Accountor v/Arne Olav Østrem hadde gjort. Det ble fremlagt to finansielle alternativer for den videre fremdriften:

  1. Nøkkelferdig
  2. Dugnad

 

 

 

Arne Olav Østrem, Accountor
Arne Olav Østrem, Accountor

Forskjellen mellom de to alternativene var ca. 1.6 mill. Med alternativ 1 vil Moi IL måtte låne ca. 3.4 mill, mens låneopptaket kun ville bli på 1.9 mill med alternativ 2.

Halvar Thunheim orienterte vedrørende spillemidler. I og med at Moi IL har mottatt spillemidler for tidligere klubbhus, vil man ikke kunne søke om tilskudd der man tidligere hadde mottatt midler til det gamle klubbhuset som brant ned.

Halvar Thunheim
Halvar Thunheim

De områdene som utløser spillemidler er garderober, lager og fasiliteter (møtelokale, kafé og lignende). I tillegg har vi bygget store dommergarderober som kan brukes som garderobe for 7’er lag når dommergarderobene ikke er i bruk. Denne løsningen gir oss mulighet for å søke om ekstra tippemidler.

Når vi vil få midlene er usikkert da kommunen har en prioriteringsliste over spillemidler de må følge. Så det er en politisk sak.

Elling Skåland orienterte om hvordan planen er med den videre fremdriften av 2. etasje, der tekniske fag skal gjøres av professjonelle, mens snekker-og marlerarbeidet skal utføres på dugnad.

Etter dette ble det gitt mulighet for spørsmål og kommentarer. Følgende personer hadde ordet:

Halvar Thunheim, Svein A Bringedal, Reidar Helland, Per Varhaug, Stian Stenberg, Jan Medby og Kristi Haraldseid.

Reidar Helland spurte om dette prosjektet ville påvirke utbyggingen av løypetraséen mellom Sætra og Sandstøl. Olav Hafstad svarte at det Moi IL allerede hadde påtatt seg av forpliktelser vedrørende løypetraséen, ville ikke bli endret.

Det ble stemt om følgende instilling:

Hovedstyret anbefaler at årsmøtet godkjenner oppstart og ferdigstillelse av klubbhus iht. alternativ 2 presentert i vedlegg 1. Dette betyr at alle fag unntatt tekniske fag gjøres for det meste på dugnad. Ferdigstillelse til sommerferien 2015.

Instillingen ble enstemmig vedtatt.

På bakgrunn av vedtaket oppfordrer hovedstyret medlemmene og andre interesserte til å «brette opp armene» og motivere til dugnadsinnsats igjennom vinteren.

Det første dugnadsarbeid som må igangsettes er oppsetting av bla. skillevegger slik at tekniske fag kan få tilkomst

Interesserte personer som er villig til å være med å bidra kan kontakte byggekomiteen.

Signert protokoll fra årsmøtet.

 moiil.no

Hovedstyret

STOR 17.mai dugnad på idrettsanlegget!

Lørdag 26/4 blir stor dugnad for å «shine» opp idrettsanlegget til 17.mai feiringen.

Starter kl.10.00

Møt opp med trillebår, krafse, jernrive og spade visst du har!

Det vil bli bevertning i klubbhuset.

Vi håper på stor oppslutning blant våre medlemmer!