STOR 17.mai dugnad på idrettsanlegget!

Lørdag 26/4 blir stor dugnad for å «shine» opp idrettsanlegget til 17.mai feiringen.

Starter kl.10.00

Møt opp med trillebår, krafse, jernrive og spade visst du har!

Det vil bli bevertning i klubbhuset.

Vi håper på stor oppslutning blant våre medlemmer!

Årsmøte MOI IL 2013

Rundt førti stemmeberettige medlemmer deltok på årsmøtet i Moi IL onsdag 20. mars. Klubba ble styrt av Olav Hafstad, som for anledningen var utnevnt til ordstyrer. Hovedstyret hadde gjort en grundig jobb på forhånd, men likevel var det noen punkter der diskusjonen til tider gikk nokså frisk.

Nytt klubbhus

HalvarHalvar Thunheim og Svein Holte presenterte det nye klubbhuset. Tanken er å bygge et hus som medlemmene kan ha glede av de neste tredve til førti år. Skisse av huset utvendig og romoversikt ble vist. Hovedstyret anbefalte at Årsmøtet godkjente oppstart av byggetrinn 1. Det vil si at hele bygget gjøres ferdig utvendig, mens kun nederste etasje gjøres ferdig innvendig. Med dette gis det tillatelse til at Moi IL kan ta opp et lån for å kunne dekke gapet mellom byggekostnadene og og den utbetalte forsikringssummen. Hvor stort dette lånet blir avhenger av hvor mye tippemidler som tildeles, dugnadsinnsatsen og det som eventuelt kommer inn av pengegaver. Finner man ut underveis at man kan få råd til å fullføre byggetrinn 2 med en gang, vil det være åpning for det. Men den avgjørelsen må i så fall tas av et ekstraordinært årsmøte. Hvis alt går etter planen blir første spade stukket i jorden allerede i mai.

Æresmedlemmer

WencheReidarDet var knyttet spenning i forsamlingen til om det ble utnevnt noen nye æresmedlemmer i Moi IL i år. Æresmedlemskapet skal henge høyt, og derfor er det ikke så mange som har denne tittelen. Men komiteen mente det var på tide at Wenche og Reidar Helland ble utnevnt til æresmedlemmer. De har begge tatt ansvar og vært primus motor for det arbeidet skigruppa har fått til på Sætra gjennom de siste tyve år. Samtidig har de begge bidratt mye i friidretten i Moi IL. Det var det eldste æresmedlemmet Jan Medby (81) som fikk æren av å dele ut plakettene til Wenche og Reidar. Æresmedlemskapet er en fin måte å vise at man setter pris på den innsatsen enkeltpersoner utfører i idrettslaget over lang tid. En stor applaus til Wenche og Reidar for innsatsen gjennom mange år.

WencheReidar_Jan
Her deler Jan Medby ut plakett og blomster til Wenche og Reidar

Ny leder i Moi IL

Per_Olav
Olav Hafstad overtar ledervervet etter Per Varhaug

Det kom ikke overraskende på noen at Per Varhaug ønsket å tre av etter to hektiske år i lederstolen. Olav Hafstad ble enstemmig valgt inn som ny leder etter Per. Det kan ikke stikkes under en stol at Olav får en mye enklere oppgave enn den Per hadde for to år siden som nyvalgt leder uten erfaring fra Moi IL. Olav takket for den innsatsen Hovedstyret har gjort de to siste årene. Fra å være et idrettslag bestående av mer eller mindre selvstendige grupper har hovedstyret nå tatt kontrollen i alle ledd. Dette gjør at gruppene får mer tid til å konsentrere seg om det sportslige og mindre om det økonomiske. Olav la også vekt på at denne jobben ikke hadde vært mulig å få til uten den motoren Per har vært som leder i Moi IL. Han kan være stolt av det produktet han leverer fra seg til det nye styret. Det ble også påpekt at idrettslaget ønsker Per tilbake ved en senere anledning, hvilket han også bekreftet at han ønsker. Det er flott at en kapasitet som Olav Hafstad kommer inn og viderefører den jobben som allerede er godt i gang. Takk til Per for den jobben han har gjort for Moi IL disse to årene, og takk til Olav for at han tok utfordringen ved å bli ny leder i Moi IL.

Valgkomiteen ledet av Lena Thunheim har gjort en veldig god jobb for å få komplettert vervene i idrettslaget. Vi ser også at de fleste av de som stod på valg dette året også ønsket å stå videre de neste to årene.

De som ellers ble valgt inn var:

 • Nestleder: Jan Ove Kjellesvik (ny)
 • Styremedlem: Reidar Gursli (gjenvalgt)
 • Styremedlem: Elling Skåland (gjenvalgt)
 • Varamedlem: Mariann Eike (gjenvalgt)
 • Fotball Seniorleder: Rune Rasmussen (gjenvalgt)
 • Fotball Ungdomsleder: Geir Kjeldsen (gjenvalgt)
 • Friidrett: Otto Flatestøl (gjenvalgt)
 • Ski: Åshild M Bu (gjenvalgt)
 • Idrettsskolen: Toril Walskaar (gjenvalgt)
 • Revisorer: Magne Haraldstad og Gunn Tove Gursli (begge gjenvalgt)
 • Valgkomite: Edel Stenberg, Per Varhaug og Einar Skåland. Vara: Lena Moen

Det nye Hovedstyret ser da slik ut:

 • Olav Hafstad (leder)
 • Jan Ove Kjellesvik (nestleder)
 • May Brit Drivdal (kasserer)
 • Elling Skåland (styremedlem)
 • Reidar Gursli (styremedlem)
 • Mariann Eike (vararepresentant)

I tillegg er følgende gruppeledere med i hovedstyret:

 • Svein Holte (fotball)
 • Otto Flatestøl (friidrett)
 • Torry Korsbø (ski)
 • Reidar Eidsheim (idrettsskolen)

Styret

 

Informasjonsmøte vedrørende nytt klubbhus

Medlemmer i MOI IL og andre interesserte.

Byggekomiteen inviterer deg til informasjonsmøte i NorDan`s møterom.(adm.bygg 3 etg.)  mandag 25. februar. Kl. 19.00

Vi har i planarbeidet nå kommet så langt at vi ønsker å informere Moi IL.`s medlemmer om prosjektet.

Dette vil vi gjerne gjøre før vårt forslag til kontraktsinngåelse legges fram for behandling og godkjenning på Årsmøtet 20.mars.

Agenda på møtet:

 • Innledning av leder i Hovedstyret. / Informasjon om bruk av nettside.
 • Hva har skjedd siden brannen 01.02.2012.
 • Plassering av nytt klubbhus.
 • Presentasjon av tegninger og teknisk beskrivelse.
 • Valg av entreprenør.
 • Prosjektets totale kostnader.
 • Etappevis utbygging.?
 • Finansiering.
 • Fremdriftsplan.
 • Dugnad.
 • Komiteer.  (Finanskomite – Dugnadskomite – ??????)

 

Hjertelig velkommen til informasjonsmøte om KLUBBHUSET FOR FREMTIDEN.

Med vennlig hilsen

Byggekomiteen

Æresmedlem i Moi IL

Hei

Tiden er inne for vurdering av nye æresmedlemmer.
Forslag med begrunnelse sendes til utvalget for æresmedlemmer, ved Per Varhaug innen utgangen av november. (per.varhaug@nordan.no)

«Det foreligger ingen faste kriterier for disse utmerkelsene, vurderingene foregår etter skjønn. I forbindelse med innføringen av æresmedlem ble det i vedtaket sagt at merket skal henge svært høyt, og at det kan tildeles personer som har vist fremragende innsats som idrettsutøver og/eller som administrator/leder.»

 

Nye flotte overtrekksdresser i Moi IL

I forbindelse med de nye sponsoravtalene Moi IL har gjort med lokale firma er det blitt utarbeidet nye overtrekksdresser og drakter for idrettslaget. Det er Flekkefjord Sparebank, Nor-Dan og G-Sport Flekkefjord som er hovedsponsorer. Byggmester Arild Haukland er også en viktig sponsor for idrettslaget.

Det er hovedsaklig ungdomsavdelingen i fotball som har fått nye drakter og tilbud om kjøp av overtrekksdresser. Etter hvert vil også de yngre barna få et tilsvarende tilbud.

Overtrekksdress Front
Overtrekksdress bak