Nye spillformer i barnefotballen vedtatt

I årets sesong har ni fotballkretser vært med på å teste ut ny spillformspilot.

NFF Rogaland , for øvrig en av de størtse kretsene i landet,  har vært en av disse 9 kretsene. Evalueringen viser at over 80 prosent av de nesten 4000 svarene blant trenere, lagledere og dommere er positive til ordningen.

Nå er det altså klart at ordningen er vedtatt for hele landet fra og med 2019-sesongen.

Istedet for ett år med treeefotball, femmerfotball i alderen 7-10 år, sjuer for de på 11 og 12 og ett år på nier, består endringen i hovedsak av at hver spillform gjøres obligatorisk i to år, med mulighet for at kretsene valgfritt kan tilby spillform med færre spillere til eldre årsklasser.

– Vi er glade for at det har kommet en endring og beslutning på det vi har prøvd ut i to år. Dette har vært en omfattende og ryddig prosess, som viser at dette er godt mottatt blant medlemmer og klubber, sier fagansvarlig aktivitetsutvikling i NFF, Bo Folke Gustavson.

– NFF mener disse spillformene vil bidra til å utvikle flere årsklasser bedre. Tilpassede spillformer i forhold til alder og modning er hovedgrunnene for dette, fortsetter han.

Du kan les mer her:

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/2018/positiv-respons-pa-spillformprosjektet/