Telenor Xtra med en meget spennende signering

Telenor Xtra er strålende fornøyd med å knytte til seg  Andre Olsen for skoleåret 18/19. Etter noen spennende uker ble det i dag klart at egersunderen er enig om en avtale med Telenor Xtra på Moi.

Andre har i dag et 90% engasjement i Eiger FK som bl.a spillerutvikler, og når det etter at han tok kontakt med Telenor Xtra viste seg at hans engasjement i Eiger lot seg kombinere med et engasjement på Telenor Xtra på Moi var begge parter svært tilfreds med avtalen som ble endelig i i dag søndag 8/4. Olsen skal være trener på Telenor Xtra på Moi og starter jobben i midten av august.

Som kjent har Telenor Xtra på Moi har i flere år samarbeidet med flere aktører utenfor egne klubb blant annet fotballfritidsordningen i Eiger FK der Andre har jobbet som leder. Vi har holdt kontakt med hverandre som samarbeidspartnerer der vi har brukt hverandre i forhold til erfaringsutveksling i forhold til å skape god fruktbar utvikling i eget lokalmiljø. Når Andre henvendte seg til oss var vi overhodet ikke i tvil om han var rett person for oss. Gjennom vårt tidligere samarbeid har vi lært Andre å kjenne som en fotballfaglig sterk person og som ikke minst svært flink i møte med barn i vår målgruppe.

Andre Olsen forteller at han gjennom det etablerte samarbeidet mellom klubbene har lært Telenor Xtra på Moi å kjenne som et spennende og veldrevet konsept han har lyst å bidra inn i.

-Jeg har gode erfaringer gjennom vårt samarbeid med Telenor Xtra på Moi, jeg var nettopp å gjennomførte en gjestetrening på FFO’en på Moi. Spillergruppen virket meget positiv og ikke minst lærevillig , forteller Olsen. Han legger til at han i gruppen merket seg gode ferdigheter og så et videre potensiale som trigget ham til å bidra til å drive et videre utviklingsarbeid hos oss.

Telenor Xtra er en fotballfritidsordning i regi av Norges fotballforbund der konseptet handler om å gi et kvalitessikret tilbud til unge spillere i alder 8-13 år både som et breddetiltak/samfunnstiltak og et utviklingstiltak for spillere med et potensial til å nå toppfotballen.

Andre passer perfekt inn i dette konseptet med sin kompetanse og erfaring som han opparbeidet seg fra tilsvarende engasjement i Eiger FK og ikke minst fra hans tidligere engasjementer i fotballen i Oslo-området der han har opparbeidet seg en bred erfaring innenfor fotballfaget gjennom ulike roller i ulike klubber. Han var blant annet ansatt som spillerutvikler i Lyn akademiet samt hovedtrener for Lyn G13 Elite og Lyn G14 Elite. Av relevant formell idrettsfaglig kompetanse har Olsen fullført idrett grunnfag og mellomfag med fotball fordypning.

Påmeldingene til neste års fotballfrittidorning, som førøvrig markerer det 5. året med fotballfritidordning på Moi, er godt i gang, men det er fortsatt noen ledige plasser for skoleåret 18/19. Vi oppfordrer fotballinteresserte gutter og jenter i aldersgruppa 3. – 7. klasse om å melde seg på for skoleåret 18/19. Påmeldingsfrist er 20. april, for ytterlige informasjon vises det til Moi ILs hjemmeside.

Ande Olsen ønskes hjertelig velkommen til Telenor Xtra på Moi!