Ukas økt

Det nærmer seg seriestart for aldersbestemte lag sesongen 2018. Treningsplanleggingen er i full gang for de enkelte lag. I den forbindelse lanserer fotballkretsene i samarbeid med Norges fotballforbund «Ukas økt».

Fotballkretsene og Norges fotballforbund ønsker å legge til rette for at du/dere som driver med planlegging av treninger skal få det enklest mulig. Hver søndag frem mot sommeren kommer de til å publisere «Ukas økt».

Økta varer ca. 60 min og inneholder en oppvarmingsdel, en hoveddel og en avslutningsdel. Alle øktene passer til aldersgruppen 6-12 år.

Link til økta: https://goo.gl/HByKVv

I forhold til øvrig innhold vises det til klubbens sportsplan. Øvrig inspirasjon i forhold til treningsplanlegging kan henets på treningsøkta.no

Lykke til med sesongen 2018!