Informasjonsmøte vedrørende nytt klubbhus

Medlemmer i MOI IL og andre interesserte.

Byggekomiteen inviterer deg til informasjonsmøte i NorDan`s møterom.(adm.bygg 3 etg.)  mandag 25. februar. Kl. 19.00

Vi har i planarbeidet nå kommet så langt at vi ønsker å informere Moi IL.`s medlemmer om prosjektet.

Dette vil vi gjerne gjøre før vårt forslag til kontraktsinngåelse legges fram for behandling og godkjenning på Årsmøtet 20.mars.

Agenda på møtet:

 • Innledning av leder i Hovedstyret. / Informasjon om bruk av nettside.
 • Hva har skjedd siden brannen 01.02.2012.
 • Plassering av nytt klubbhus.
 • Presentasjon av tegninger og teknisk beskrivelse.
 • Valg av entreprenør.
 • Prosjektets totale kostnader.
 • Etappevis utbygging.?
 • Finansiering.
 • Fremdriftsplan.
 • Dugnad.
 • Komiteer.  (Finanskomite – Dugnadskomite – ??????)

 

Hjertelig velkommen til informasjonsmøte om KLUBBHUSET FOR FREMTIDEN.

Med vennlig hilsen

Byggekomiteen